Nabídka služeb v Obecní knihovně v Přítlukách.

 

Poskytujeme kopírování zdarma – poplatky Dilia neplatíme a na webu máme uvedeno, že je kopírování zdarma.


 


 

K půjčování máme tyto tituly časopisů:

 

Báječná školka

Moderní praktická žena

Knihovnička Recepty

Harlequin

Večery pod lampou

------------------------------------------------------------ 

 

 

REGISTRACE.

 

 


 

Jak rezervovat a zamluvit výpůjčky:

 

Na web adrese:  knihovnapritluky.webk.cz ,

 e-mailem : knihovna.pritluky@seznam.cz

nebo osobně v době půjčování.

 

 


 

 

KNIHOVNICKÉ STANOVY

 

  1. Čtenář je povinen řídit se půjčovním řádem. 
  2. Půjčovní doba knih nebo periodik je 1 měsíc.
  3. Čtenář si může půjčit tolik knih, kolik je schopen přečíst za 1 měsíc. Výpůjční doba se může 2x prodloužit.
  4. Čtenář nesmí vypůjčené knihy ani periodika půjčovat dalším osobám.
  5. Knížky i periodika musí být vráceny ve stejném stavu, v jakém je převzal.
  6. Poškodí-li čtenář knížku nebo ji ztratí, musí knihovně vzniklou škodu nahradit.
  7. Jestliže čtenář na výzvu nebo upomínku nebude reagovat, vrácení knih se bude vymáhat úřední cestou.   

 

 

 

 

 

Ceník placených služeb a poplatků:

Registrační poplatek na dobu 1 roku:                                           děti do 15 let ......................... 15,- Kč

                                                                                                            dospělí           ......................... 30,- Kč

Ztráta čtenářského průkazu:                                                           děti do 15 let ......................... 10,- Kč

                                                                                                            dospělí           ......................... 20,- Kč

Ztráta nebo poškození knihy:                                                        původní cena knihy      +      100,-Kč

Sankční poplatky :               

Nedodržení výpůjční doby:

poplatek z prodlení po 30 dnech,bez upozornění                     ..................................................... 10,- Kč

1. upomínka  ( po dalších 30 dnech)                                           ..................................................... 15,- Kč

2.upomínka  ( po dalších 14 dnech)                                           ....................................................... 20,- Kč

3.upomínka  ( po dalších 14 dnech)                                           ........................................................ 30,- Kč

4.upomínací dopis Obecního úřadu ( po dalších 14 dnech) .......................................................... 50,- Kč