Četba pěkné knihy je nepřetržitým dialogem, v němž kniha mluví a naše duše odpovídá.                                                                                          Maurois                                                        

Něco málo o historii Obecní knihovny Přítluky.

První zpráva o knihovně je z roku 1948.V obci byla Veřejná knihovna, ale byl velmi malý zájem o půjčování. Další zprávy jsou až v roce 1960.To byla knihovna umístěna v budově Místního národního výboru, asi do roku 1966.

Pak byla přestěhována do budovy pod věží. Knihovna měla 2 místnosti a 1 sklad. Bylo to prostředí pro knihovnu nevyhovující, neboť zde bylo vlhko. V roce 1970 měla knihovna 950 svazků.

Od 1.9.1979 do roku 1992 byla knihovna pod správou Městské knihovny v Břeclavi. Centrálně nakupovala a doplňovala knižní fond knihoven.

1.ledna 1993 knihovna přešla pod správu obce Přítluky a  stala se  majetkem obce.

Z jara roku 2003 je knihovna přestěhována do uvolněné třídy,v budově bývalé základní školy.

V červnu 2004 byl zakoupen počítač a nainstalován internet.

Poté se v roce 2006 začalo s automatizací knihovny. Knihy byly vkládány do programu Clavius.

 

10.10.2007 byla udělána revize knižního fondu, s těmito výsledky :

Beletrie pro dospělé                         -   2507 svazků,

Naučná beletrie                                -    998 svazků,

Beletrie pro mládež                          -  1619 svazků,

Naučná beletrie pro mládež              -    231 svazků,

Celkem                                            -  5355 svazků.

 

Od 14.01.2008 má knihovna své webové stránky.

 

V roce 2009 byla dokončena automatizace knihovny.Na automatizaci byl státní program VISK,ze kterého obec dostala určitou část dotací.

 

V březnu 2011 byla knihovna přestěhovaná do přízemí bývalé školy, do jedné místnosti.

 

V dubnu 2012 se knihovna rozšířila o další místnost, ze které bylo uděláno oddělení pro děti a mládež. V původní místnosti je oddělení pro dospělé a pracoviště knihovnice.

 

V době od 09.10.2012 do 15.10.2012 byla provedena revize knižního fondu s tímto výsledkem:

Podle evidenčních podkladů měl mít revidovaný knihovní fond :        5817 svazků

Počet svazků na regále                                                                           5737 svazků

Počet svazků půjčených                                                                             72 svazků

Počet nezvěstných svazků                                                                            8 svazků

 

V roce 2014 se v knihovně uskutečnila výměna oken, které byly nevyhovující a tak byly nahrazeny plastovými.

 

V lednu 2016 se na okna montovaly žaluzie, aby na knihy nesvítilo slunce, neboť tím trpěly obaly na knihách.

 

V prosinci 2019 se v knihovně instaloval nový plynový kotel a světla v oddělení pro dospělé.

 

V roce 2020 se do knihovny zakoupily 2 nové počítače.