Provozní řád internetové studovny

Obecní knihovny v Přítlukách.

 1. Intrnetové služby může využívat každý návštěvník knihovny, musí ovládat základy práce s počítačem a internetem.
 2. Uživatel může být připojen k internetu až 60 minut, přičemž, u jedné stanice mohou pracovat nejvýše 2 lidé.
 3. Časové limity pro využití internetu lze upravovat podle potřeby a možností knihovny. Návštěvníci musí dbát pokynů knihovníka.
 4. Zájemci si mohou zdarma předem zamluvit místo. Doba prodlení je 5 minut.
 5. Návštěvníci mohou používat pouze předinstalovaný software. Není dovoleno nahrávat na disk jakékoliv vlastní soubory ani instalovat aplikace stažené z internetu nebo měnit nastavení počítače.
 6. Informace a soubory získané při práci z internetu si mohou uživatelé vytisknout nebo nahrát na vlastní nepoškozené diskety.
 7. Není povoleno používat Outlook Express k odesílání pošty a provozovat počítačové hry.
 8. Není povoleno navštěvovat internetové stránky, jejichž obsah není vhodný k prohlížení ve veřejných prostorách.
 9. Získané informace a data slouží k osobní potřebě a studijním účelům uživatele. Je zakázáno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat nebo využívat ke komerčním účelům.Případné zneužití dat a informací může být trestné dle zákona č.121/2000 Sb. v platném znění.
 10. Uživatel nesmí šířit nelegální software, popřípadě jej vědomě používat. Rovněž je zakázáno kopírovat a distributovat i části operačního systému a instalovaných programů.
 11. Uživatel se nesmí snažit získat přístup ke chráněným informacím a datům jiných uživatelů.
 12. Provozovatel (Obecní knihovna Přítluky) nenese odpovědnost za obsah stažených z internetu ani případné škody, které by mohly vzniknout jejich dalším používáním.
 13. Služeb internetu může využít i uživatel bez čtenářského průkazu.
 14. V případě porušení provozního řádu může být uživatel od počítače vykázán.