Vítá vás
Obecní knihovna Nové Mlýny.

 

 

 

 

 

 

 

Obecní knihovna Nové Mlýny, je pobočkou Obecní knihovny v Přítlukách a je zařízení s neprofesionálním knihovníkem. 

Je  umístněna v budově bývalé školy, v přízemí.

 

 Půjčovní doba:

      

PÁTEK  16:30  -  17:30 hodin,

nebo dle domluvy -

 

Kontakty:

 

Knihovnice:                   Irena Šlancarová 

internetová adresa: knihovna.n.mlyny@seznam.cz

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Upozornění.

 

V knihovně je již k dispozici VEŘEJNÝ INTERNET.

------------------------------------------------------------

Knihovní a internetový řád najdete na stránkách knihovny Přítluky .

 

 

 

Nové fotografie knihovny v Nových Mlýnech jsou k nahlédnutí ve fotogalerii

 

 

 

 

 

   Záznam o vzniku knihovny podle přírůstkového seznamu knihovny spadá do roku 1961, kdy místní lidová knihovna evidovala cca 250 svazků knih.

   V roce 1979 přešla místní lidová knihovna pod vedení Okresní knihovny Břeclavpři stavu 1.038 svazků knih.

   V roce 1993 knihovna přešla pod vedení  Obecního úřadu v Přítlukách, se stavem 2.173 svazků knih.

   Stav knihovního fondu  Obecní knihovny Nové Mlýny k 31.12.2012 činí 2.236 svazků knih, z toho:

 

 Přibližně od roku 2002 Městská knihovna Břeclav zajišťuje z finančních zdrojů Jihomoravského kraje nákup, evidenci a           technické i odborné zpracování knihovního fondu. Knihovníci mají možnost vybrat si soubor jakýchkoliv knih z výměnného fondu a zapůjčit si ho na dobu půl roku pro svou knihovnu. Tímto si rozšíří fond vlastní knihovny a svým uživatelům poskytnou širší možnost výběru literatury. Knihovna využívá služby výměnného fondu 2x ročně a zapůjčuje si přibližně kolem 150 svazků knih. 

 

 

STATISTIKA - Stručný přehled 

 

 rok          Čtenáři        Čt. do 15 let      Čt. knih. celkem        Výpůjčky celkem 

2010            15                            5                          118                           221

2011            13                            5                          115                           241

2012            10                            4                            99                           202 

2013            14                            5                           130                          237

2014            18                            8                           158                          259

2015            17                            7                            151                          269

2016            15                            5                            152                          243

2017            13                            5                             46                           178

2018            14                            5                             51                           212

2019            13                            5                              53                           188