Online katalog Clavius

 

Jak používat on-line katalog:

 

1. On-line katalog otevřete pomocí navigační záložky on-line katalog.

 

2. Vyberte oblast, ve které chcete vyhledávat.

- ve všech dokumentech ( je nastaveno automaticky).

 

3. Při vyhledávání podle autora zadejte příjmení a jméno. Pokud neznáte křestní jméno autora, stačí uvést příjmení. U jmen zahraničních autorek používejte tvar bez přípony -ová. Jméno a příjmení lze zadávat i s malými počátečními písmeny.

 

4. Při vyhledávání podle názvu stačí zadat začátek názvu hledaného titulu (např. první dvě slova).

 

5. Při vyhledávání podle klíčového slova napište výraz, který tematicky nejblíže charakterizuje obsah hledané knihy.

 

6. Po stisknutí tlačítka Hledej se objeví seznam titulů. Po kliknutí na název vybraného titulu se dál objeví katalogizační lístek a tabulka s příslušnými údaji o uložení dokumentu a možnosti půjčení. Pokud je kniha půjčena, můžete si ji rezervovat pomocí tlačítka Rezervuj. V kolonce Číslo průkazky vyplňte koncové číslo uvedené na čárovém kódu vaší průkazky, do kolonky PIN napište datum narození podle posledního dvojčíslí Vašeho roku narození. Stiskem tlačítka Odešli se rezervace potvrdí.

 

 

 

Jak otevřít konto čtenáře:

 

1. Své konto otevřete pomocí navigační záložky Konto čtenáře.

 

2. Po otevření samostatného okna vyplníte číslo průkazky a PIN ve tvaru posledního dvojčíslí Vašeho roku narození,měsíc a den.(příklad: nar. 1.1.1980--800101)

 

3. Stiskem tlačítka Odešli budete přesměrováni do Vašeho konta.

 

4. Prostřednictvím svého konta si můžete kontrolovat stav vašich výpůjček, popř. výpůjčku knihy prodloužit. Naleznete zde i seznam rezervací, máte-li nějaké, datum Vaší poslední návštěvy a hlavně termín, do kterého byste měli vypůjčené knihy vrátit.

 

5. Tlačítkem Odhlásit ukončíte práci se svým čtenářským kontem.